Handelsbetingelser

Her kan du læse alt det med småt. Vi er nu også så gammeldags, så en aftale er en aftale.

Handelsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.Fortrolighedspolitik

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

2. Ordrebekræftelse

Endelig aftale om levering er indgået ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende for Garageport.dk

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data, er omtrentlige og kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

3. Levering


Porten leveres til anførte priser på brofaste øer i Danmark , fragt til Bornholm koster for en ledhejseport samt en vippeport  Kr. 2000 inkl moms 

Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstermin er bindende, medmindre andet efterfølgende er aftalt.

Må Garageport.dk konstatere, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sandsynlig, vil Køber modtage skriftlig meddelelse herom samt så vidt muligt tidspunktet hvor levering påregnes at kunne finde sted.

Garageport.dk  ansvar for tab, Køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering, kan aldrig overstige prisen for leverancen.

4. Betaling

Du betaler online med et af flg. Kreditkort. :

MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, UnionPay og American Express. 

Vi trækker tidligst pengene når varen afsendes.

Er du usikker på online handel har vi også mulighed for at sende en faktura 

Ring evn til os og hør nærmere 

5. Forsikring

Køber er ansvarlig for og derfor til enhver tid forpligtet at forsikre leverancen fra dennes aflevering hos køber og indtil montering er sket, hvorved bygningsforsikringen tager over.

6.Ejendomsforbehold

Garageport.dk beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måttevære afholdt af sælger på købers vegne.

7. Reklamationer 

Du har som kunde hos Garageport.dk   24 måneders reklamations ret , efter at levering har fundet sted, indenfor rimelig tid, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen er blevet anvendt fejlagtig eller ved uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden garageport.dk skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes inden for 2 måneder, efter at manglen er konstateret.

 

8. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse

Forvolder en leverance fra garageport.dk skade, er garageport.dk ansvarlig for personskade på betingelse af, at det kan dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser, begået af garageport.dk. .Garageport.dk har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

Garageport.dk har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet indirekte tab.

9. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse.

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10. Afgørelse af tvister

Uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan afgøres ved mediation, herunder uoverensstemmelser om aftalens fortolkning, afgøres ved retten i Ringsted.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

 

11.Fortrydelsesret
Garageport.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Fortryder du købet, skal Garageport.dk underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
Fortrydelsesretten bortfalder, hvis der bestilles produkter der,  skal specialfremstilles. Dette gælder f.eks. hvis der tilkøbes en anden portfarve (anden end standardhvid).

Retur eller ombytningsvarer sendes til:

Garageport.dk

cvr 

30615921

Ringstedvej 35
4690 Haslev
Telefonnummer: 40252728

E-mail adresse garageport@garageport.dk

garageport.dk er specialister i og aut forhandler af Hørmann produkter vores kerne områder er salg og montage af garageporte og industriporte samt automatik Er det en industriport du er på udkig efter så check denne side www.industriport.dk

Denne hjemmeside bruger cookies.
Jeg accepterer brug af cookies, ved at fortsætte brugen af siden. Tryk accepter for at fjerne denne besked
Accepter